• +359 890 96 96 69
  • info@bicc.bg
  • ул. Георги С. Раковски 149, София, България

Консултации

Консултациите по киберсигурност помагат проактивно да се идентифицират заплахите за сигурността и пропуските в ИТ инфраструктурата на организациите.
Български Информационен Център за Киберсигурност предлага консултации относно:

  • Как да защитете вашите устройства и мрежа.
  • Внедряване на превантивни методи и най-добри практики срещу кибератаки
  • Как да криптирайте вашата информация
  • Къде и колко често да архивирайте данните
  • Как да менажирате нивото на достъп според позицията на персонала
  • Внедряване на системи за наблюдение на оборудването, системите и мрежите
  • Въвеждане на правила, които персонала да следва и план за реакция при кибератака