• +359 890 96 96 69
  • info@bicc.bg
  • ул. Георги С. Раковски 149, София, България

Научна дейност

Извършване на анализи и изследвания на база събраните данни от различни проучвания за нивото на кибербезопасност на различните организации и групи от населението. Определяне на слабите зони и повишаване на информираността на гражданите и организациите с цел превенция на кибератаки. Регулярно изследване, анализиране и тестване на потенциални нови заплахи.