• +359 890 96 96 69
  • info@bicc.bg
  • ул. Георги С. Раковски 149, София, България

Обучения

Една от основните цели, които си е поставил Български Информационен Център за Киберсигурност е повишаване нивото на информираност на обществото относно заплахите в киберпространството и последиците, които една злонамерена кибератака може да има, както върху личността на човека, така и върху организацията, която представлява.

Поради тази причина ние сме разработили следните обучения:

  • Обучение на персонала на малки и средни фирми относно потенциалните киберзаплахи в сектора им на дейност
  • Обучение за персонала на големи фирми относно потенциалните киберзаплахи в сектора им на дейност
  • Обучение на учители и директори на учебни заведения относно киберзаплахите при децата
  • Обучение за най-често срещаните заплахи в интернет които всеки човек може да срещне в интернет пространството